Saturday, June 12, 2010

PAANYAYA - Sali na po kayo!

blogtalasan ng katwiran


BlogTalasan ng Katwiran, narito na't naghahamon
Sa sinumang naambunan ni Balagtas ng bendisyon
Isulit ang nalalaman, suriin ang bawat tanong
Sumalungat, makilaban, makiisa, sumang-ayon.

Magkahawig ng konsepto sa Blogtasan na nauna,
Na ngayon ay BlogTalasan ng Katwiran ang tawag na
Kahit sino, kahit ilan ay pwede nang makibaka
At ang dami ng stanza ay di na rin ididikta.

Gayupaman, para dito'y makasali, makasalo
Kailangan ay mag-log in, dapat munang parehistro
Saka dapat, labing-anim ang pantig sa bawat berso
At may tugmang naaangkop ang katagang nasa dulo.

Ang paggamit ng malayang taludturan ay iwasan
Maging tapat sa minanang porma't anyong tradisyunal
Bihisan ng akmang tunog at sukat ang kaisipan
Likhang tula, may indayog, himig, timyas at kariktan.

Sa paghabi ng katwiran, ituon ang bawat sagot
Sa tanong na tinutugon at sa isyung pinupukpok
Iwasan ang personalan, kung mag-init man ang tuktok,
Manatiling maginoo, magalang at di mapusok.

Tayong lahat kanya-kanya ng sariling paniwala
Ngunit ito'y hindi hadlang sa magandang ninanasa
Layunin ng BlogTalasan ay matuto tayo kapwa
Pulutin ang mabubuti, iwaksi ang masasama.

Kaya tuloy, tuloy kayo - kababayang minamahal
Na makatang mambabasa, panauhin, naligaw lang
Mag-register, pumili ng paksa't mag-post ng katwiran
Ibahagi sa daigdig ang talas ng kaisipan!

No comments:

Post a Comment